W odpowiedzi na wniosek z dnia 08.07.2019 dot. dostępności budynku Muzeum historycznego w Sanoku informuję, co następuję:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby
Muzeum Historyczne w Sanoku
ul. Zamkowa 2
38-500 Sanok

odpowiedzi na pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
tak
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
raczej nie, chyba że jest to mały pies na rękach właściciela w wyjątkowych sytuacjach

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):
a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość - mały pies na rękach
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
nie

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
nie

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
tak

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. podjazd dla wózków - nie
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością - tak
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością - tak
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a - tylko na kilku eksponatach
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku - nie
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości - nie
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód - tak
h. inne - winda

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami?
nie

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):
a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
tak
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?
tak

Joanna Przybyła
Wicedyrektor ds. administracyjnych Muzeum Historycznego w Sanoku

Pobierz list