W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej informuję:

1    Rani nie przyjęli uchwał,

2    Nie dotyczy,

3    Raport liczy 68 stron,

4    Link do raportu
:www.firlej.pl/images/startowa/Sesje/raport-28.06.2019.pdf,

5    Raport przygotowali pracownicy urzędu gminy i kierownicy jednostek
organizacyjnych,

6      N ie dotyczy,

7    Raport został zamieszczony do wiadomości publicznej na stronie
internetowej urzędu,

8.    Data pierwszego raportu 4.06.2019,

9    Data sesji 28.06.2019,

10    Głos zabrał jeden radny,

11    Do debaty nad raportem  nie zgłosił się żaden mieszkaniec,

12    W związku z punktem 11 punkt 12-19 nie dotyczy,

--
Pozdrawiam

Sekretariat
Urzędu Gminy Firlej
21-136 Firlej, ul. Rynek 1
Tel: 81 8575041
Fax: 81 8575081
e-mail: {{ email }}