Informacja dotycząca raportu o stanie gminy Fajsławice.

1. Radna nie podjęła uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art.28aa ustawy o samorządzie gminnym.
2. Raport o Stanie Gminy Fajsławice za rok 2018 liczy 19 stron.
3. http://www.fajslawice.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=811:raport-o-stanie-gminy-fajslawice-za-rok-2018&catid=34&Itemid=81
4. Raport o Stanie Gminy Fajsławice przygotował Pan Mieczysław Paluch Zastępca Wójta Gminy Fajsławice w oparciu o dane przekazane mu przez pracowników merytorycznych.
5. Pod koniec maja radni Rady Gminy Fajsławice otrzymali w wersji papierowej raport o stanie gminy Fajsławice za 2018 rok. Został on wyłożony w Biurze Rady Gminy z dostępem dla wszystkich zainteresowanych. W dniu 4 czerwca odbyło się wspólne posiedzenie komisji na którym omawiany był Raport o Stanie Gminy Fajsławice.
6. 17 czerwca raport został zamieszczony na stronie urzędu gminy i BIP.
7. 18 czerwca odbyła się Sesja Rady Gminy Fajsławice na której podjęto dyskusje odnośnie raportu w której głos zabrali radni, wójt gminy oraz zastępca wójta. Wypowiedzi nie były ograniczone czasem.
8. Podczas debaty głos zabrało trzech radnych.
9. Mieszkańcy nie zgłosili chęci udziału w debacie.

Urząd Gminy Fajsławice

Fajsławice 107

Monika Madeja

tel. 81 585 39 71