OG.1431.65.2019

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję:
1. nie
2. nie dotyczy
3. 51
4.
http://ugbialapodlaska.bip.lublin.pl/index_a.php?id=291&tryb=admin&p0=&p1=&p2=&page=&data=2019-05-31
5. pracownicy
6. nie dotyczy
7. umieszczenie na stronie internetowej UG
8. 31 maja 2019 r.
9.17.06.2019 r.
10. 3
11. 0
12.0
13. nie dotyczy
14. nie dotyczy
15. nie dotyczy
16. nie dotyczy
17. nie dotyczy
18. nie dotyczy
19. nie dotyczy

z poważaniem
Maja Fila