ON.1431.21.2019

W nawiązaniu do wniosku z dnia 16 lipca br. o udostępnienie informacji
publicznej, w załączniku przesyłam odpowiedzi.

Odpowiedz przygotowała - Gabriela Zduniuk, inspektor, Biuro Rady Miasta
Rejowiec Fabryczny.

Z uszanowaniem
Joanna Kasprzak
Marta Lekan
Kancelaria
URZĄD MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY
ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny
tel. 82 5663277, fax 82 5664728
e-mail: info@rejowiec.pl

Załączniki

Pobierz list