Dzień dobry,

w złączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Agnieszka Horaczyńska

Podinspektor ds organizacyjnych, kadr, obsługi rady gminy

Urząd Gminy Łomazy

Plac Jagielloński 27

21-532 Łomazy

tel. 83 341 70 03

www.lomazy.pl

lomazy

Załączniki

Pobierz list