Dzień dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji poniżej przesyłamy wnioskowane informacje:
1) Czy radni przyjęli uchwałę w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy, o którym mowa w art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym?

Odp.: NIE

2) Jeżeli radni przygotowali ww. uchwałę, prosimy o link do właściwego miejsca w Biuletynie Informacji Publicznej?

Odp.: Brak

3) Ile stron liczy raport o stanie gminy?

Odp.: 29

4) Prosimy o link do raportu o stanie gminy w Biuletynie Informacji Publicznej

Odp.: http://www.zalesie.biuletyn.net/?bip=2&cid=103&id=823

5) Kto przygotował raport (pracownicy urzędu czy podmiot zewnętrzny)

Odp.: Pracownicy urzędu

6) Jeśli raport przygotował podmiot zewnętrzny, jaki był koszt wykonania usługi?

Odp.: Brak

7) Sposób pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości (czy było to umieszczenie go w Biuletynie Informacji Publicznej, wyłożenie, przedstawienie na sesji rady gminy, czy też jakikolwiek inny sposób)?

Odp.: Przekazanie Radnym Gminy, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

8) Data pierwszego podania raportu do publicznej wiadomości.

Odp.: 16 maja 2019 r.

9) Data sesji Rady Gminy, podczas której dyskutowany był omawiany raport o stanie gminy.

Odp.: 30 maja 2019 r.

10) Ilu radnych zabrało głos podczas debaty o stanie gminy?

Odp.: 1

11) Ilu mieszkańców zgłosiło się do zabrania głosu w debacie o stanie gminy?

Odp.: 0

12) Ilu mieszkańców wypowiedziało się w debacie o stanie gminy?

Odp.: 0

13) Czy mieszkańcom ograniczono czas wypowiedzi podczas debaty?

Odp.: nie ograniczono

14) Z jakimi jeszcze ograniczeniami musieli liczyć się mieszkańcy, np. czy wprowadzono zakaz przedstawienia prezentacji itp. ? (jeżeli dotyczy)

Odp.: nie dotyczy

15) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi, jakie ograniczenie wprowadzono – ile było czasu na wypowiedź mieszkańca?

Odp.: nie dotyczy

16) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia, kto wnioskował o ich wprowadzenie?

Odp.: nie dotyczy

17) Jeśli ograniczono mieszkańcom czas wypowiedzi podczas debaty lub też wprowadzono inne ograniczenia w jakim trybie przyjęto ograniczenie czasu?

Odp.: nie dotyczy

18) Jeśli podczas debaty ograniczono czas wypowiedzi lub też wprowadzono inne ograniczenia, jakie było merytoryczne uzasadnienie dla ograniczenia?

Odp.: nie dotyczy

19) Czy mieszkańcy zabrali głos przed wypowiedziami radnych, po, czy też wypowiedzi mieszkańców i radnych się przeplatały?

Odp.: nie dotyczy

Z poważaniem

Urząd Gminy Zalesie

ul. Warszawska 354

21-512 Zalesie

tel. 833757586

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres: sprawa-14090@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348

Pobierz list