Dzień dobry,

w załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek.


z wyrazami szacunku

Mateusz Ostrowski

Biuro Promocji Miasta

Urząd Miasta Świdnik

**

* * *

**Urząd Miasta Świdnik**
ul. Stanisława Wyspiańskiego 27
21-040 Świdnik
tel. 81 751 76 09
fax 81 751 76 08

**Gmina Miejska Świdnik**
NIP 7122904551

Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treść o charakterze poufnym lub
zastrzeżonym. Wgląd w treść e-maila otrzymanego omyłkowo, dalsze jego
przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź
podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawartą w nim informację przez
osobę lub podmiot niebędący jego adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca
korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie
nadawcy i usunięcie tego materiału z komputera.
\-----------------------------------------------------------------
The information transmitted is intended only for the person or entity to which
it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any
review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action
in reliance upon, this information by person or entity other than the intended
recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the
sender and delete the material from any computer.

* * *

**

Załączniki

  • SPRN-UWD-3-19073014590.pdf