Dzień dobry,

Poniżej przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej dostępności budynkach, w których Muzeum Zamoyskich w Kozłówce prowadzi działalność kulturalną.

1) Nazwa instytucji i adresu siedziby: Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Kozłówka 3, 21-132 Kamionka

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? Tak

3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? Na teren zespołu pałacowo-parkowego można wejść z psem prowadzonym na smyczy, natomiast zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt do pomieszczeń ekspozycyjnych.

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej): nie dotyczy

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? Na teren zespołu pałacowo-parkowego można, ale powinny być prowadzone przez właścicieli w sposób uniemożliwiający ich niekontrolowane poruszanie. Do pomieszczeń ekspozycyjnych zabrania się wprowadzania i wnoszenia zwierząt.

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? Nie dotyczy.

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak.

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków: Tak do Galerii Sztuki Socrealizmu oraz brak progów i nierówności poziomów Powozowni i Kaplicy.
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością: Tak. Obok Galerii Sztuki Socrealizmu znajduje się toaleta przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością: Tak. Osoby posiadające ważną kartę parkingową dla osób niepełnosprawnych mogą parkować bezpłatnie na wyznaczonych miejscach.

d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a: W wybranych miejscach: opis tyflomapy zespołu pałacowo-parkowego przy kasie Muzeum, opisy przy tyflografikach w wybranych pomieszczeniach ekspozycyjnych pałacu, drukowany przewodnik w alfabecie Braille’a po ekspozycji pałacowej (udostępniany wg potrzeb)
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku: Nie
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości: Nie
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód: Nie
h. inne:

- dla osób mających trudności w poruszaniu się w większości sal ekspozycyjnych w pałacu udostępnione są krzesła, na których można usiąść w trakcie zwiedzania oraz 1 wózek inwalidzki (konieczność ewentualnego wniesienia przez opiekuna);

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? Tak

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać: Tak - eksponaty dotykowe oraz tyflografiki w wybranych pomieszczeniach ekspozycji pałacu.
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy: Nie
c. materiały z audiodeskrypcją: Nie
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania: Nie
e. INNE:

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? Tak

12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem? Tak budynki pochodzą z XVIII - pocz. XX w.

Z poważaniem

Anna Fic-LazorDyrektor

Muzeum Zamoyskich w Kozłówce | Kozłówka 3 | 21-132 Kamionka

tel. 81 852 83 00 | fax 81 852 83 50 | e-mail: <mailto:kancelaria@muzeumzamoyskich.pl> kancelaria@muzeumzamoyskich.pl | | <http://www.muzeumzamoyskich.pl/> www.muzeumzamoyskich.pl | <https://www.muzeumzamoyskich.pl/1623,rodo> Klauzula informacyjna RODO

Załączniki

Pobierz list