Urząd Gminy w Księżpolu odpowiadając na Państwa wniosek o informację
publiczną z dnia 16 lipca 2019 r

informuję:

1. Rada Gminy nie podejmowała uchwały co do wymogów dotyczących raportu
o stanie gminy,

3. Raport o stanie gminy liczy 48 stron,

4. Link do raportu
https://ugksiezpol.bip.lubelskie.pl/index.php?id=50&p1=szczegoly&p2=1394880

5. Raport wykonali pracownicy urzędu pod nadzorem sekretarza,

7. Raport wyłożono do wglądu w biurze Rady Gminy, na tablicy ogłoszeń
urzędu wywieszono sam Raport i informację

    dla mieszkańców, umieszczono go w BIP-ie,

8. 27 maj 2019r.,

9. Sesja 19 czerwca 2019 r.,

10. Po przedstawieniu Raportu przez Wójta nikt z radnych nie zabierał głosu,

11. Nikt z mieszkańców nie zgłosił się do debaty.

                            z poważaniem Henryk Kłało Sekretarz