Szanowni Państwo, oto odpowiedzi na postawione pytania w formie dostępu do informacji publicznej:
Ad1 Nazwa instytucji:
Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum
Rezydencja królów i Rzeczypospolitej
Plac Zamkowy 4
00-277 Warszawa

Ad2 - do instytucji można wejść z psem asystującym
Ad3 - z innym psem niż asystujący nie można wejść
Ad4 - nie dotyczy
Ad5 - nie
Ad6 - nie dotyczy

Ad7 - Instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami:
Ad. a - TAK
Ad. b- TAK
Ad. c - Nie
Ad. d - NIE
Ad e - TAK (na stronie internetowej)
Ad f - nie
Ad.  g - gdzieniegdzie
Ad . h - możliwość wypożyczenia wózków inwalidzkich; specjalne platformy w Ogrodzie Dolnym

Ad. 9  - TAK

Ad. 10:
Ad a - TAK
Ad b - TAK
Ad. c -  TAK
Ad d. - TAK

Ad11 - TAK
Ad. 12 - Tak

Z poważaniem,
Izabela Witkowska-Martynowiczy
Kierownik
Centrum Informacji o Zamku
Biuro Prasowe
e-mail: iwitkowska@zamek-krolewski.pl
tel:   22 35 55 221; 664 118 303

*****************************************************
                       
Zamek Królewski w Warszawie-Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
pl. Zamkowy 4, 00-277 Warszawa
https://www.zamek-krolewski.pl/

https://zamek-krolewski.pl
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowychw Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum

Załączniki

Pobierz list