Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na poniższego maila w załączeniu przesyłam skan pisma.

Z poważaniem,

Ewa Sikora

--

Obsługa Odwiedzających | Visitor Services

+48 33 844 8096 | ewa.sikora@auschwitz.org

Państwowe Muzeum Auschwitz - Birkenau w Oświęcimiu, przy ul. Więźniów Oświęcimia 20, jako Administrator danych osobowych, informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Muzeum <http://www.auschwitz.org/rodo> http://www.auschwitz.org/rodo. Inspektor Ochrony Danych Osobowych w Muzeum jest dostępny : mail: <mailto:iod@auschwitz.org> iod@auschwitz.org, tel. 502 27 58 23.

The Auschwitz-Birkenau State Museum in Oświęcim, at 20 Więźniów Oświęcimia St., as the Administrator of personal data, informs that the of your personal data is processed in compliance with the provisions of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation) (OJ EU L of 2016 No. 119, p.1). Detailed information can be found on the Museum's website http://www.auschwitz.org/rodo. The Personal Data Protection Officer at the Museum is available via mail: iod@auschwitz.org <mailto:iod@auschwitz.org> , phone: 502 27 58 23.

Załączniki

Pobierz list