Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na przesłaną prośbę o dostępie do informacji publicznej, przekazuje informacje na poniższe pytanie:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. M. Konopnickiej 26
30-302 Kraków

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym? - TAK
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący? - TAK (wyłącznie do części ogólnodostępnej tj. Hol główny)
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków (Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca - TAK
b. prowadzenie na smyczy - TAK
c. określona wielkość - NIE
d. określona rasa - NIE

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy? - TAK (do części ogólnodostępnej tj. Hol gówny)
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie? - NIE
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? - TAK
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków - TAK
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód, winda, platformy windowe (krzesełka).

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? - TAK - zajęcia edukacyjne
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. zajęcia edukacyjne dopasowywane dla określonych grup osób z niepełnosprawnościami
c. materiały z audiodeskrypcją

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka? - TAK
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?
- budynek Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha - 1994r
- budynek Galerii Europa-Daleki Wschód - 2015r.

Z poważaniem,

Daniel Seidler
Z-ca Dyrektora

Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
ul. M. Konopnickiej 26
30-302 Kraków
T. 12/ 267-27-03
T. 502-556-064
www.manggha.pl
daniel@manggha.pl

Ta wiadomość e-mail wraz z załącznikami, jest do wyłącznego użytku adresata(ów) i może zawierać informacje poufne i chronione przez prawo. Jakiekolwiek nieautoryzowane korzystanie, ujawnienie lub dystrybucja tych informacji jest zabroniona. Jeżeli nie jesteś zamierzonym adresatem wiadomości skontaktuj się proszę z nadawcą odpowiadając na ten e-mail i zniszcz wszystkie kopie oryginalnej wiadomości. Wszelkie prawa zastrzeżone.
This e-mail message, including any attachments, is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information or otherwise protected by law. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply e-mail and destroy all copies of the original message. Any applicable rights to privilege have not been waived.

Pobierz list