SG 1431.31.2019 r.

Odpowiadając na wniosek o udzielenie informacji publicznej podaję
wymagane informacje:

1. nie została podjęta przedmiotowa uchwała,

3. Raport liczy 98 stron,

4.
http://bip.rybczewice.pl/userfiles/file/Raport%20o%20stanie%20gminy/2018/RAPORT-uzupe%C5%82nienie.pdf

5. Raport przygotowali pracownicy gminy,

7. Raport upubliczniony był w Biuletynie Informacji Publicznej,

8. 31 maj 2019 r.

9.  25 czerwca 2019 r.

10. 4 radnych,

11-19 żaden mieszkaniec nie zgłosił się do debaty,

z poważaniem

Renata Trała

Urząd Gminy Rybczewice

W dniu 2019-07-16 o 06:35, sprawa-14022@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Renata Trała
Sekretarz Gminy Rybczewice

Urząd Gminy Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
tel.: 81 58 44 462
fax. 81 58 44 474
(e): sekretarz@rybczewice.pl
www.rybczewice.pl

Pobierz list