Szanowni Państwo,

w imieniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, w załączeniu przesyłam
odpowiedzi na Państwa zapytanie w sprawie dostępności budynku
Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych,

z poważaniem

Ewa Przybylska

--

Ewa Przybylska
Kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
ul. Minorytów 3, 45-017 Opole
tel./fax 77 453 78 72, 77 453 92 16
www.cmjw.pl <http://www.cmjw.pl>
e-mail: e.przybylska@cmjw.pl <mailto:e.przybylska@cmjw.pl>

Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Wniosek o informację
Data: Mon, 22 Jul 2019 05:55:12 -0000
Nadawca: sprawa-14097@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Odpowiedź-Do: sprawa-14097@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Adresat: lambinowice@cmjw.pl

Na podstawie art. 61 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska
zwraca się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
dostępności budynku, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną (chodzi o Państwa główną siedzibę, a nie filie czy oddziały).

Prosimy o:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

oraz o odpowiedź na poniższe pytania:

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?
3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?
4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies
asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków
(Prosimy wymienić wszystkie stosowane warunki z wymienionych poniżej):

a. posiadanie kagańca
b. prowadzenie na smyczy
c. określona wielkość
d. określona rasa

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?
6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?
7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami?
8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to
jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy
wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z
niepełnosprawnością wzroku
f. obniżony blat w miejscu obsługi gości
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h. inne

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób
z różnymi niepełnosprawnościami?
10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych
wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane
rozwiązania):

a. eksponaty, których można dotykać
b. wydarzenia tłumaczone na język migowy
c. materiały z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do przeczytania
e. INNE (jakie?)

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?
12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność
kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres sprawa-14097@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Szymon Osowski i Katarzyna Batko-Tołuć - członkowie zarządu, zgodnie z
zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl
www.informacjapubliczna.org
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
NIP 526 284 28 72 | KRS 0000181348
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

Pobierz list