Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udzielenie informacji publicznej który wpłynął do Muzeum Romantyzmu w Opinogórze drogą elektroniczną w dniu 22 lipca 2019 r. przekazujemy poniższe informacje:

1) wskazanie nazwy instytucji i adresu jej siedziby

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze​, 06-406 Opinogóra​,ul. Zygmunta Krasińskiego 9.

2) Czy do instytucji można wejść z psem asystującym?

Regulamin zwiedzania Muzeum przewiduje poruszanie się w towarzystwie psa asystującego po terenie całego Zespołu Pałacowo-Parkowego włącznie z ekspozycjami muzealnymi wewnątrz budynków.

3) Czy do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący?

Z psem innym niż pies asystujący można wejść na teren parku Zespołu Pałacowo-Parkowego​, jednak nie zezwala się wprowadzania go na teren ekspozycji muzealnych wewnątrz budynków.

4) Czy, jeśli do instytucji można wejść z psem innym niż pies asystujący, pies taki musi spełniać któryś z poniższych warunków:

Pies inny niż pies asystujący poruszając się po terenie parku Zespołu Pałacowo-Parkowego​ powinien posiadać kaganiec oraz być prowadzony na smyczy, nie przewiduje się odstępstw ze względu na wielkość​, czy rasę.

5) Czy do instytucji można wejść z innymi zwierzętami niż psy?

Regulamin Muzeum nie przewiduję możliwości wejścia na teren instytucji w towarzystwie zwierząt innych niż psy na smyczy oraz w kagańcu.

6) Czy wejście z psem/innym zwierzęciem podlega dodatkowej opłacie?

Na terenie instytucji nie stosuję się opłat za wejście w stosunku do żadnych zwierząt.

7) Czy instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami? Tak, Muzeum zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.

8) Jeśli instytucja zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji

Muzeum zapewnia dostęp dla osób z niepełnosprawnościami stosując następujące rozwiązania:
a. podjazd dla wózków
b. toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną sprawnością
c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością
d. oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a
e. kontrastowe oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku
g. szerokie ciągi komunikacyjne bez przeszkód
h. inne: winda, platforma dla niepełnosprawnych, schodołaz.

9) Czy instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami? Tak:

a. Większość wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych organizowanych na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze odbywa się w Oranżerii, w tym: Koncerty Niedzielne, Koncerty Sobotnie, inne koncerty (Noc Muzeów, Wydarzenie Kulturalne za 1 zł, etc.), część Rodzinnych Niedziel, Wakacji w Muzeum, Ferii w Muzeum oraz lekcji muzealnych. Wydarzenia są ogólnodostępne także dla osób niepełnosprawnych.
Na życzenie placówki edukacyjnej prowadzącej zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych jesteśmy w stanie organizować zajęcia w obiekcie posiadającym windę, bez barier wejściowych dla osób na wózkach.
Ponadto w nowopowstałej ekspozycji multimedialnej w Oranżerii zainstalowano ścieżki dla niewidomych oraz opisy alfabetem Braille’a.
Osoby z niepełnosprawnościami mają możliwość zwiedzania Ptaszarni na terenie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
W ramach ścieżki zwiedzania obiektów i wystaw, w 2019 r. sfinalizowano także remont krypt grobowych Krasińskich, gdzie ekspozycja udostępniona jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową (zamontowano schodołaz).
b. Muzeum prowadzi także zajęcia z hipoterapii.

10) Jeśli instytucja zapewnia w programie aktywności przystosowane dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, to jakie rozwiązania z poniższych wprowadzono w Państwa instytucji (Prosimy wymienić wszystkie stosowane rozwiązania):

a .w większości eksponatów nie można dotykać, jedynie w Oranżerii Muzeum dysponuje multimedialnym dywanem oraz multimedialnym ogrodem który zwiedzający mogą dotykać
b. wydarzenia nie są tłumaczone na język migowy
c. Muzeum dysponuje materiałami z audiodeskrypcją
d. opisy eksponatów są napisane w języku łatwym do przeczytania.

11) Czy instytucja wydzieliła miejsce do nakarmienia/przewinięcia dziecka?

Posiadamy miejsce wyznaczone do karmienia dziecka w budynku Oranżerii, jak również miejsce do przewinięcia dziecka.

12) Czy budynek, w którym Państwa instytucja prowadzi działalność kulturalną, został wybudowany przed 1995 rokiem?

Część budynków została wybudowana przed, część po 1995 r.

Poniżej wskazuję link do Regulaminu Zwiedzania Muzeum:

<http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/regulamin-zwiedzania-muzeum> http://www.muzeumromantyzmu.pl/pl/regulamin-zwiedzania-muzeum

Sekretariat

Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

06-406 Opinogóra, ul. Zygmunta Krasińskiego 9 tel./fax (23) 671 70 25

e-mail: <mailto:mr@muzeumromantyzmu.pl> mr@muzeumromantyzmu.pl

Załączniki

Pobierz list