Informujemy, że uległ zmianie adres e-mail. Wszelką korespondencję proszę
przesyłać na e-mail
[sekretariat@gminabaniemazurskie.pl](mailto:sekretariat@gminabaniemazurskie.pl)

Pobierz list