W odpowiedzi na wniosek informuję, że wszelkie informacje dotyczące kół
łowieckich znajdują się na stronie internetowej Gminy pod adresem
http://witonia.gmina.pl , lewe menu zakładka Łowiectwo z podstronami
poszczególnych Kół.

Urząd Gminy w Witoni

Krzysztof Bojarski

tel. 24 356 47 07

rolospr@mm.pl

http://witonia.gmina.pl

Pobierz list