W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia
31.10.2018 r. Gmina Ozorków przesyła informacje:

Ad. 1 Gmina Ozorków informuje, że kalendarze polowań kół łowieckich
działających na terenie gminy Ozorków dostępne są na stronie internetowej
urzędu: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie. Gmina Ozorków nie
posiada wersji edytowalnej tych informacji.

Ad. 2 Informacje przekazywane na podstawie art.42ab ust.1 ustawy Prawo
Łowieckie dostępne są na stronie internetowej wskazanej w odpowiedzi na pkt.
1.

Ad. 3 Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 podawane będą na stronie
internetowej: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie.

Ad. 4 Informacje, o których mowa w art. 42ab ust. 2 podawane będą na stronie
internetowej: http://ug-ozorkow.pl/index.php/kola-lowieckie.

Z wyrazami szacunku

Karolina Dziedziela

Gmina Ozorków

95-035 Ozorków, ul. Wigury 14

Tel. 42 277-14-44 wew. 120

Pobierz list