Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródło”
ul. Zielona 27, 90 602 Łódź
Pan Krzysztof Wychowanek

Gmina Mysłakowice przesyła skan pisma przewodniego wraz z załącznikami. W przypadku konieczności wyjaśnień proszę o kontakt.

Grażyna Ługowska
podinspektor ds. gospodarowania odpadami,
rolnictwa i leśnictwa tel. 75 64 39 974
email: {{ email }}

Załączniki