W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczący zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, przesyłam w załączniku skany rocznych planów łowieckich na rok gospodarczy 2018/2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu roku gospodarczego 2017/2018 oraz plany polowań zbiorowych kół łowieckich „Żbik”, „Jeleń”, „Ogar”.

Informuje również , że:

- terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych

-miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym

podawane były do publicznej wiadomości przez rozpowszechnienie na tablicach urzędowych Gminy Hanna. Aktualnie trwa aktualizacja strony BIP Gmina Hanna, niebawem informacje wyżej wymienione będą podawane do publicznej wiadomości przez obwieszczenia Wójta Gminy Hanna.

Z poważaniem

Wiesław Litwin

Pobierz list