Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27
90-602 Łódź

Dzień dobry.
W odpowiedzi na pismo z dnia 7 listopada 2018 r. wnoszące o udostępnienie informacji publicznej informujemy, że na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec są umieszczone plany łowieckie polowań zbiorowych w sezonie 2018/2019 - https://www.ogrodzieniec.bip.jur.pl/artykuly/4478.
Informujemy równocześnie, że koła łowieckie nie dostarczyły nam informacji na temat miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Wystąpiliśmy do kół łowieckich o przedłożenie tychże informacji. Po ich otrzymaniu na podanej stronie internetowej zostaną one umieszczone.
Pozdrawiam
Marcin Królak
Inspektor ds. geodezji

Pobierz list