W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
Gminy Brzeźnica udziela odpowiedzi:

Ad1) tak

Ad2) Gazeta "Taka Malownicza Gmina" prowadzona przez Centrum Kultury i
Promocji w Brzeźnicy

Ad3) nie ukazuje się w internecie

Ad4) czasopismo jest zarejestrowane w sądzie

Ad5) w załączeniu pięć ostatnich numerów

Ad6) wydatki na ogłoszenia prasowe w rozdziale 75075

2015 - 13 214,67
2016 - 13 196,43
2017 - 17 788,04
2018 - 13 914,49

Barbara Klęczar
Sekretarz
Gminy Brzeźnica

Urząd Gminy Brzeźnica
tel. 33 879 20 29 wew. 37

ooo Urząd Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109
34-114 Brzeźnica
tel. 33 879 20 29
fax. 33 879 20 92

www.brzeznica.pl gmina@brzeznica.pl

W dniu 18-02-2019 o 08:29, SERVER pisze:

Załączniki

Pobierz list