Dzień dobry,

Poniżej przesyłam odpowiedzi na wniosek o informację publiczną.

Pozdrawiam serdecznie,

Joanna Pawelczyk
Podinspektor ds. promocji i pozyskiwania funduszy

Urząd Gminy Tomaszów Lubelski
ul. 29 listopada 9
tel. (84) 664 30 85 wew. 21

> *From:*sprawa-7433@fedrowanie.siecobywatelska.pl
> [mailto:sprawa-7433@fedrowanie.siecobywatelska.pl]
> *Sent:* Saturday, February 16, 2019 12:03 PM
> *To:* sekretariat@tomaszowlubelski.pl
> *Subject:* Wniosek o informacje publiczną
>
> Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
> informację:
> - czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów,
> w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w
> samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy),
> prowadzone są media?;
>
/Tak. Gmina Tomaszów Lubelski wydaje kwartalnik./
>
> - jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np.
> gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki
> organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
>
/Gmina Tomaszów Lubelski wydaje kwartalnik Biuletyn Informacyjny Gminy
Tomaszów Lubelski./
>
> - prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
>
/http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=123&artykul=962&akcja=artykul/

/http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=123&artykul=832&akcja=artykul/

/http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&submenu=6&menu=123&dzialy=123&akcja=artykul&artykul=712/

/http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=123&artykul=353&akcja=artykul/

/http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=123&artykul=247&akcja=artykul/

> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację
> czy jest on zarejestrowany w sądzie;
>
/Biuletyn Informacyjny Gminy Tomaszów Lubelski nie jest zarejestrowany w
sądzie./
>
> - jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
> ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie
> pdf.;
>
/W załączeniu pdf Biuletynów Informacyjnych Gminy Tomaszów Lubelski./
>
> - prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
> sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku
> 2015, 2016, 2017 i 2018 roku.
>
/Wydatki Gminy Tomaszów Lubelski na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i
2018 roku:/

/- 2015 r. - 34976,15 zł/

/- 2016 r. - 44888,71 zł/

/- 2017 r. - 52507,56 zł/

/- 2018 r. - 45215,91 zł/

> Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej
> na adres sprawa-7433@fedrowanie.siecobywatelska.pl
>
> Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie
> zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
>
> --
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> --
>
> Sieć Obywatelska Watchdog Polska
> ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
> tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
> www.siecobywatelska.pl
> www.watchdogportal.pl
> www.funduszesoleckie.pl
> www.informacjapubliczna.org
> NIP 526282872
> KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII
> Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> > W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-17 10:35:59.182248+00:00 na >
> adres sekretariat@tomaszowlubelski.pl Obraz usunięty przez nadawcę.
>
--

Załączniki

Pobierz list