Dzień Dobry,
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 24 lutego 2019 roku, Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuję o środkach finansowych przeznaczonych na promocję w latach 2015, 2016, 2017, 2018.
Urząd Miejski wydaje Biuletyn Informacyjny Urzędu Miejskiego w Makowie Podhalańskim. Jednostka Organizacyjna odpowiedzialna za biuletyn to Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie. Biuletyn nie jest dostępny w internecie, 5 numerów Biuletynu przesyłamy w załączeniu.

Promocja
2015r. - 31.869,70 zł
2016r. - 46.130.39 zł
2017r. - 49.926,78 zł
2018r. - 57.696,95 zł
Razem 185.623,82 złote

Z poważaniem

Beata Bednarz
Inspektor UM
Maków Podhalański

Załączniki

Pobierz list