W odpowiedzi na wniosek o udostępnianiu informacji publicznej:

Ad. 1. Tak - polowania zostały zgłoszone 14 dni przed terminem.

Ad. 2. W tym zgłoszeniu nie zostały określone dokładne godziny
rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania.

Ad. 3. Wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Ad. 4. Nie została zawarta taka informacja.

Ad. 5. Nie wpłynęły żadne sprzeciwy.

W załączniku skan pisma z okresu 01.07.2019 - 31.08.2019

Pozdrawiam

--
Anna Sytek
tel. 75 306 71 14
www.gromadka.pl

Załączniki

Pobierz list