IP.1432.50.2019

W odpowiedzi na wniosek informuję:

Ad.1 – nie

Ad. 2 – nie dotyczy

Ad. 3 – 32 str.

Ad. 4 - http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=lesnapodlaska/ <http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=lesnapodlaska/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=148&podmenu=258&str=1&id=527> &strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=148&podmenu=258&str=1&id=527

Ad. 5 – pracownicy Urzędu

Ad. 6 – nie dotyczy

Ad. 7 – po przekazaniu Przewodniczącej Rady Gminy, wyłożony w miejscu gdzie obsługiwana jest Rada i zamieszczone w BIP, radnym raport przesłany na maile

Ad. 8 – 31.05.2019

Ad. 9 – 27.06.2019

Ad. 10 – 2

Ad. 11 – nikt

Ad. 12 – żaden

Ad. 13 – nie dotyczy

Ad. 14 – nie dotyczy

Ad. 15 – nie dotyczy

Ad. 16 – nie dotyczy

Ad. 17 – nie dotyczy

Ad. 18 – nie dotyczy

Ad. 19 – nie dotyczy

Z poważaniem,

Anna Bąkowska

UG Leśna Podlaska