Dzień dobry,

w odpowiedzi na Państwa e-mail z dnia 22 lipca 2019 r. Muzeum Żup
Krakowskich Wieliczka w Wieliczce przesyła w załączeniu wypełnioną ankietę.

Pozdrawiam,

Katarzyna Żywotko-Rogala

Sekretariat

<mailto:++48+123+12+34+56> k.rogala@muzeum.wieliczka.pl
tel. +48 12 289 16 11

https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/mzk-logo.jpg

Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
ul. Zamkowa 8, 32-020 Wieliczka
NIP: 683-000-01-56
tel.: <tel:+++48+12+278+32+66> + 48 12 278 32 66
fax: <tel:+++48+12+422+19+47> + 48 12 278 30 28
<http://www.muzeum.wieliczka.pl/> www.muzeum.wieliczka.pl

<http://www.facebook.com/muzeum.wieliczka>
https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/fb.jpg
<http://instagram.com/muzeum_wieliczka>
https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/inst.jpg <http://www.youtube.com/>
https://muzeumzup.nazwa.pl/mailing-img/yt.jpg

Niniejszy e-mail oraz wszelkie załączone do niego pliki są poufne i mogą
podlegać ochronie prawnej. Jeżeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem
powyższej wiadomości, nie może jej Pan/Pani ujawniać, kopiować,
dystrybuować, ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. O
błędnym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i
usunąć wiadomość.

W związku z stosowaniem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) przysługują Pani/Panu prawa:
<http://muzeum.wieliczka.pl/ochrona-danych-osobowych/> Obowiązek
informacyjny

P Czy musisz drukować tę wiadomość? Pomyśl o środowisku.

Please consider your environmental responsibility before
printing this e-mail.

Załączniki

Pobierz list