Dzień dobry,
W odpowiedzi na Państwa zapytanie z dnia 08 lipca 2019r. dotyczącego
dostępu do informacji publicznej udzielamy poniżej odpowiedzi:
1. Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach, ul.
Kościuszki 14, 95-200 Pabianice.
2. Tak, instytucja nie stawia żadnych przeszkód w tym zakresie.
3. Tak, istnieje taka możliwość na prośbę osoby zainteresowanej.
4. a) Posiadanie kagańca - tak, b) prowadzenie na smyczy - tak, c)
określona wielkość - nie, d) określona rasa - nie.
5. Przypadki rozpatrywane indywidualnie.
6. Nie, instytucja nie pobiera dodatkowych opłat.
7. Tak.
8. a) podjazd dla wózków - brak, obecnie instytucja prowadzi starania o
wykonanie takiego podjazdu. Obecnie podjazd możliwy jest przez salę
widowiskową, b) toaleta przystosowana do potrzeb osób z ograniczoną
sprawnością - nie, obecnie instytucja prowadzi starania o zabezpieczenie
warunków, aby mogły skorzystać z nich osoby z niepełnosprawnością.
Budynek wybudowano w 1903 roku, następnie przystosowany został do
prowadzenia działalności kulturalnej bez udogodnień dla osób
niepełnosprawnych. c. miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością -
tak, d) oznaczenia/opisy w alfabecie Braille’a - nie, e) kontrastowe
oznaczenia ułatwiające orientację osobom z niepełnosprawnością wzroku -
nie, f) obniżony blat w miejscu obsługi gości - nie, g) szerokie ciągi
komunikacyjne bez przeszkód - tak, h) inne - brak.
9. Tak. Udział w zajęciach, warsztatach, koncertach, spektaklach,
konkursach. Organizowanie aktywności typowo przeznaczonych dla osób
niepełnosprawnych, np. zajęcia ruchowe i psychologiczne.
10. a. eksponaty, których można dotykać - instytucja kultury nie posiada
eksponatów, b. wydarzenia tłumaczone na język migowy - nie, c. materiały
z audiodeskrypcją - nie, d. opisy eksponatów napisane w języku łatwym do
przeczytania - nie, instytucja nie posiada eksponatów, e. INNE (jakie?)
- każda osoba niepełnosprawna w zależności od potrzeb traktowana jest w
sposób indywidualny, aby mogła korzystać z całej oferty kulturalnej
proponowanej przez instytucję. Osoby niepełnosprawne biorą czynny udział
w działaniach instytucji. Na stałe współpracujemy z instytucjami i
stowarzyszeniami a także fundacjami w zakresie współorganizacji imprez
itp. zrzeszającymi lub opiekującymi się osobami niepełnosprawnymi.
11. Tak.
12. Tak.

W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, prosimy o kontakt.
Z poważaniem
Maria Wrzos - Meus
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach

--
*Milena Nowińska
Sekretariat
* Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta
w Pabianicach
ul. Kościuszki 14
95-200 Pabianice
tel. 42 225 46 90
NIP: 731 10 08 214

Pobierz list