Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej, informuję iż:

- w okresie od 01.07.2019 - 31.08.2019 na terenie Gminy Ruja zostały
zgłoszone polowania dewizowe. Termin jaki został podany, to 30.07.2019 -
08.08.2019.

Ad.1. Tak, polowanie zostało zgłoszone co najmniej 14 dnia przed
planowanym terminem.

Ad. 2. Nie, zgłoszenie nie zawierało godzin ani dokładnego miejsca
polowania.

Ad.3. Wójt za pomocą obwieszczenia poinformował mieszkańców Gminy Ruja o
planowanym polowaniu. Obwieszczenie zostało umieszczone na stronie
internetowej gminy, BIP gminy oraz na tablicach sołectw.

Ad. 4. Tak, było zawarte pouczenie o możliwości zgłoszenia sprzeciwu.

Ad. 5. Nie, nie wpłynęły żadne sprzeciwy.

W załączeniu przesyłam skan kopii obwieszczenia oraz zgłoszenia polowania.

Pozdrawiam,

W dniu 2019-07-23 o 08:31, ug@ruja.pl pisze:
--
Anna Sabała
Urząd Gminy Ruja
768580311 w. 24

Załączniki

Pobierz list