W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną z dnia 22 lipca 2019 r.
informuję, iż

Urząd Gminy ani żadna jednostka organizacyjna  nie prowadzi żadnych mediów.

Inspektor

Emilia Szczepaniak

W dniu 2019-07-23 o 12:46, Gmina Ceków-Kolonia pisze:

Pobierz list