Sz. P.

Katarzyna Batko-Tołuć

Szymon Osowski

W nawiązaniu do wniosku o udzielenie informacji publicznej uprzejmie
informuję, że na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępnie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) wyznaczam
nowy termin udostępnienia informacji publicznej na dzień 22 kwietnia 2017 r.
W chwili obecnej tutejszy urząd nie dysponuje sprawozdaniem za 2016 r. z
udzielania informacji publicznej. Do końca marca b.r. poszczególne komórki
urzędu zobowiązane są przedstawić sprawozdania cząstkowe do Wydziału
Organizacyjnego i na tej podstawie opracowane zostanie roczne sprawozdanie
zbiorcze. Niezwłocznie po wykonaniu opracowania zostanie Państwu przesłana
wnioskowana informacja publiczna.

Z poważaniem

Bożena Bobula

Inspektor

Urząd Miasta Tarnobrzega

Wydział Organizacyjny

ul. Kościuszki 32

39-400 Tarnobrzeg

www.tarnobrzeg.pl <http://www.tarnobrzeg.pl/>

b.bobula@um.tarnobrzeg.pl

Tel. 15 822 65 70 wew. 576

Fax 15 822 52 81

Pobierz list