Dzień Dobry

W odpowiedzi na wniosek, dotyczący konsultacji zmian ustawy o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych tzw. MegaUstawa z dnia 9 lipca 2019r. Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art.. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie o informacji publicznej (tj. Dz. U.. z 2018 r. poz. 1330) uprzejmie informuję, że w Gminie Szczytniki prowadzone są media w postaci gazety pt. ,,Wiadomości Szczytnickie”. W załączniku przesyłam informację o wydatkach Gminy oraz 5 ostatnich numerów gazety. Gazetka jest również dostępna pod linkiem: http://szczytniki.ug.gov.pl/index.php?id=26

Z poważaniem

Grażyna Kuchnicka

Magdalena Ziółkowska

tel. 62/7625001 lub 62/7625015
e-mail: <mailto:sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl> sekretariat@szczytniki.ug.gov.pl

_______________________________________

Załączniki

Pobierz list