W załączeniu przesyłamy odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji.

Z poważaniem

Agnieszka Adamska

Urząd Gminy Mieleszyn

e-mail: <mailto:bip@mieleszyn.pl> bip@mieleszyn.pl

tel. 61 429 50 71

Załączniki

Pobierz list