|
|
  PLAY dla firm
|

| Dzień dobry, |
| przesyłamy fakturę, którą znajdą Państwo w załączniku. Poniżej prezentujemy jej podsumowanie. |
| Numer faktury: F/10407696/06/19 |
| Data wystawienia: 08.08.2019 |
| Numer konta Klienta: 13414991 |

|
| Dziękujemy Państwu za korzystanie z naszych usług, |
| Zespół Play |

|
|
| |
| W aplikacji Play24 zarządzasz bezpłatnie swoim kontem. |
| Wiadomość wysłana przez Spółka P4 Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 951-21-20-077, REGON 015808609, ZSEE E0008436W, której kapitał zakładowy wynosi: 48 856 500,00 zł. |

|

|

Załączniki

Pobierz list