To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<poi@ostrowiec.sr.gov.pl> o 01.09.2019 22:35

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o02.09.2019 08:18

Pobierz list