W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.02.2017 (wpływ do urzędu) informuję, iż:
W roku 2014 urząd otrzymał 52 wnioski pisemne o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu)
W roku 2015 urząd otrzymał 55 wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu)
W roku 2015 urząd otrzymał 55 wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu)
W załączeniu przesyłam ewidencję/spis/rejestr wniosków o informację publiczną za rok 2014, 2015 i 2016.

Z poważaniem
Anna Nitychoruk
UG Konstantynów

Załączniki

Pobierz list