W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji, Urząd Gminy w Braniewie poniżej przesyła informacje.

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

NIE

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;

----

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

----

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;

----

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

----

Pozdrawiam

Patrycja Wojtowicz

Inspektor ds. kancelaryjno-technicznych

Urząd Gminy Braniewo

ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo

tel. 55 644 03 00

faks 55 644 03 01

gmina@gminabraniewo.pl <mailto:gmina@gminabraniewo.pl>

www.gminabraniewo.pl <http://www.gminabraniewo.pl>

Informujemy, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Wójta Gminy Braniewo, adres: ul. Moniuszki 5, 14-500 Braniewo jako Administratora danych, w celu zrealizowania Twojej sprawy.

W celu skontaktowania się z Inspektorem Danych Osobowych napisz pod adres e-mail: iod@gminabraniewo.pl <mailto:iod@gminabraniewo.pl>

Twoje dane będziemy przechowywać do czasu załatwienia Twojej sprawy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia Twojej sprawy.

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:
- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta, radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na adres sprawa-9023@fedrowanie.siecobywatelska.pl <mailto:sprawa-9023@fedrowanie.siecobywatelska.pl>

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl <http://www.siecobywatelska.pl>
www.watchdogportal.pl <http://www.watchdogportal.pl>
www.funduszesoleckie.pl <http://www.funduszesoleckie.pl>
www.informacjapubliczna.org <http://www.informacjapubliczna.org>
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

> W nawiązaniu do pisma z dnia 2018-07-18 10:36:40.484472+00:00 na > adres gmina@gminabraniewo.pl <mailto:gmina@gminabraniewo.pl> <http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxOTA3MTEyMTQ0NTAuMzM5NDAuOTUxNUBmZWRyb3dhbmllLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5wbHxUaHUsIDExIEp1bCAyMDE5IDIxOjQ0OjUwIC0wMDAwfGdtaW5hQGdtaW5hYnJhbmlld28ucGx8MS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2Euc210cHxyZWRncmlkMXww>

Pobierz list