Końskie, dnia 5 września 2019r.

Dzień dobry.

     W załączeniu uprzejmie przesyłam uzupełnienie pisma Adm.
0144-22/19 z dnia 5 września 2019r.

Proszę o wiadomość zwrotną potwierdzającą otrzymanie niniejszej wiadomości.

Z poważaniem,
Anita Szmidt
Z-ca Kierownica
Oddziału Administracyjnego

Sekretariat Prezesa
Sądu Rejonowego w Końskich
tel. 041 372 27 02 wew. 254.

Załączniki

Pobierz list