A.060.23.2019

Dzień dobry!

W załączeniu przesyłam żądane informacje zgodnie z treścią e-maila z dnia
01.09.2019r

Na zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie

Jadwiga Wołowicz

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Szubinie

Sąd Rejonowy w Szubinie z siedzibą w Szubinie, Pl. Wolności 4, 89-200
Szubin, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Szubinie informuje,
że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Szubinie pod
adresem: www.szubin.sr.gov.pl w zakładce: Władze i organizacja - Ochrona
Danych Osobowych.

Załączniki