Dzień Dobry

W złączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa Sądu Rejonowego w Kielcach z
dnia 5 września 2019 r.

Na zarządzenie Prezesa

inspektor ds. administracyjnych

Aneta Drogosz

Załączniki

Pobierz list