A-0142-61/19

Dzień dobry

W załączeniu przesyłam pismo Prezesa tut. Sądu z 6 września br. zawierające
informacje publiczne oraz wezwanie do wykazania szczególnego interesu
publicznego.

Z poważaniem

Ilona Stachowska

Kierownik Oddziału Administracyjnego

----------------------------------------------

Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu

ul. Młyńska 1A, 61 - 729 Poznań

tel. 61 46 82 504, fax. 61 46 82 513

Załączniki

Pobierz list