Dzień dobry,

W związku z otrzymanym w dniu 2 września 2019 r. wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia 1 września 2019 r., uprzejmie powiadamiam, że udostępnienie żądanych informacji nie może zostać zrealizowane w terminie wskazanym w art. 13 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1830, z późn. zm.). Powodem opóźnienia w załatwieniu wniosku jest konieczność zebrania danych. Sąd nie dysponuje, w tej chwili, informacją, która w swojej treści i układzie odpowiadałaby zakresowi opisanemu przez Państwa we wniosku.

W związku z powyższym powiadamiam na podstawie art. 13 ust. 2 ww. ustaw, że udostępnienie wnioskowanej informacji nastąpi w nowym terminie tj. do dnia 28 października 2019 r.

Podrawiam,

Sylwia Kwiatkowska
Inspektor Oddziału Administracyjnego
Sąd Rejonowy w Grójcu

tel. 048/664-84-00

sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl<mailto:sylwia.kwiatkowska@grojec.sr.gov.pl>

www.grojec.sr.gov.pl<http://www.grojec.sr.gov.pl/>

Uwaga: Niniejsza wiadomość, w szczególności jej treść oraz załączniki, może być poufna. W przypadku gdy nie jest Pan/Pani zamierzonym jej adresatem informujemy, że wszelkie rozpowszechnianie, dystrybucja lub powielanie powyższej wiadomości jest zabronione. Jednocześnie prosimy o powiadomienie nadawcy oraz niezwłoczne usunięcie powyższej wiadomości wraz z załącznikami.

Pobierz list