W załączeniu przesyłam pismo Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie
Wlkp. stanowiące odpowiedź na poniższy wniosek.

Z poważaniem

Anna Banicka
Zastępca Kierownika Oddziału Administracyjnego
Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp.

W dniu 2019-09-02 o 10:36, BOI_SRGorzów pisze:

Załączniki

Pobierz list