W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.09.2019 r. w załączeniu przesyłam odpowiedź Prezesa Sądu z dnia 10.09.2019 r.

Pozdrawiam

Barbara Klimowicz
Sąd Rejonowy w Trzebnicy
Kierownik Oddziału Administracyjnego
tel. 71 7566201 fax 717566200

Załączniki

Pobierz list