W załączeniu przesyłam pismo Prezesa SO w Nowym Sączu z dnia 11? września 2019 r. znak A-0144-64/19.

Z poważaniem

Helena Nosal
Sekretariat Prezesa
Sądu Okręgowego w Nowym Sączu
tel. 18 448 21 01
________________________________

Załączniki

Pobierz list