LW Adm. 054-51/19

W załączeniu przesyłam pismo Pana Prezesa z dnia 11.09.19 r.

Marta Osińska
St. inspektor
Oddział Administracyjny
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z/s w Świdniku
Tel. (81) 46 48 714

Załączniki

  • odp.pdf