W odpowiedzi na pytania w trybie dostępu do informacji publicznej uprzejmie
przekazuje poniższe informacje:

1. Imię i nazwisko obecnego Prezesa tutejszego sądu.

SSA Andrzej Daczyński

2. Imię i nazwisko poprzedniego Prezesa tutejszego sądu.

SSA Krzysztof Józefowicz

3. Kiedy rozpoczęła się i kiedy zakończyła kadencja poprzedniego
Prezesa tutejszego sądu?

4.05.2011-3.05.2017

4. Ilu było sędziów w tutejszym sądzie (sumarycznie we wszystkich
wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?

2016 r. - 42 sędziów,

2017 r. - 42 sędziów,

2018 r. - 41 sędziów.

5. Ile było nieobsadzonych etatów w tutejszym sądzie (sumarycznie we
wszystkich wydziałach) na koniec 2016, 2017 i 2018 roku?

2016 r. - 4 sędziów,

2017 r. - 4 sędziów,

2018 r. - 4 sędziów.

6. Ilu sędziów delegowanych z innego sądu pracowało w tutejszym sądzie
odpowiednio w ciągu 2016, 2017 i 2018 roku?

2016 r. - 6 sędziów art. 77 par 1, 23 sędziów art. 77 par. 9,

2017 r. - 7 sędziów art. 77 par 1, 19 sędziów art. 77 par. 9,

2018 r. - 3 sędziów art. 77 par 1, 22 sędziów art. 77 par. 9.

7. Ilu sędziów tutejszego sądu awansowało w ciągu odpowiednio - 2016,
2017 i 2018 roku?

2016 r. - 0 sędziów,

2017 r. - 0 sędziów,

2018 r. - 0 sędziów.

8. Średnia liczba spraw na sędziego w 2016, 2017, 2018 roku? (średnio
we wszystkich wydziałach)

I Wydział Cywilny

II Wydział Karny

III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

średnio

na sędziego

2016

227,0

199,2

304,7

237,5

2017

198,7

223,8

176,0

200,5

2018

188,4

250,0

214,6

210,7

9. Ile spraw miał/a sędzia z największą liczbą spraw w roku 2016, 2017,
2018? (niezależnie od wydziału)

2016 r. - 490 spraw,

2017 r. - 408 spraw,

2018 r. - 413 spraw.

10. Ile spraw miał/a sędzia z najmniejszą liczbą spraw w roku 2016, 2017,
2018? (niezależnie od wydziału)

2016 r. - 30 spraw,

2017 r. - 28 spraw,

2018 r. - 27 spraw.

11. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z największą liczbą
spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).

2016 r. - 97,1%

2017 r. - 94,6%

2018 r. - 96,4%

12. Procentowe wykonanie spraw przez sędziego/sędzię z najmniejszą liczbą
spraw w roku 2016, 2017, 2018 (prosimy o dane na koniec roku).

2016 r. - 83,3%

2017 r. - 85,7%

2018 r. - 63,0%

13. Czy tutejszy sąd w 2016 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów
akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Filtry w programie Sędzia 2 pozwalają na ustalenie ilości tomów akt dla
każdej sprawy.

14. Czy tutejszy sąd w 2018 roku zbierał statystyki dotyczące liczby tomów
akt dla każdej sprawy rozpatrywanej przez danego sędziego/sędzię?

Filtry w programie Sędzia 2 pozwalają na ustalenie ilości tomów akt dla
każdej sprawy.

Beata Becker

Z-ca Kierownika Sekretariatu IV Wydziału Wizytacji

Kierownik Zespołu ds. analiz i organizacji pracy

Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Tel. 61 827 45 72

email: {{ email }}