Dzień dobry

A-060-38/19

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1.09.2019 uprzejmie informuję, iż z uwagi na czasochłonne przygotowanie odpowiedzi i okolicznościami wynikłymi w sprawach rodzinnych (nieobecność do dnia 20.09.2019) uprzejmie informuję, iż dalsza odp. na wniosek będzie udzielona w terminie do 30.09.2019r .

Ponadto zwracam się z prośbą o dokładniejsze sprecyzowanie pkt. 11 i 12 .

Odpowiedzi na;

pkt. 1- BARTOSZ ŁAPIŃSKI

pkt.2 – MAŁGORZATA ŁOSOŚ,

pkt.3 – 26.01.2008r. do 31.12.2012r.

pkt 4. – rok 2016 -7 sędziów; 2017-7 sędziów; 2018-8 sędziów,

pkt.5- rok 2016-0; 2017-0; 2018-0

pkt.6- w tutejszym Sądzie nie było przypadków delegacji z innych Sądów.

Pkt. 7 -awanse sędziów:

- rok 2016- 2

- rok 2017-1

Pkt. 13 i pkt 14 sąd nie prowadzi statystyki , o której mowa w pytaniach.

Z poważaniem

Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjnej

Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią

Tel/Faks. (52) 386-78-21

Sąd Rejonowy w Nakle nad Notecią z siedzibą w Nakle nad Notecią, ul. Sądowa 3, 89-100 Nakło nad Notecią, reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią pod adresem: bip.naklo.sr.gov.pl w zakładce: Władze i organizacja - Ochrona Danych Osobowych

Załączniki

Pobierz list