Odpowiedź w załączniku

Monika Furtak

Z-ca Kierownika

Oddział Administracyjny

Sąd Rejonowy w Braniewie

tel. 55 646 52 27

Sąd Rejonowy w Braniewie z siedzibą w Braniewie przy ul. Sądowej 1,
reprezentowany przez Prezesa Sądu Rejonowego w Braniewie informuje, że
przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, str.1).
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Braniewie pod
adresem: <http://www.braniewo.sr.gov.pl/> http://www.braniewo.sr.gov.pl w
zakładce: Ochrona Danych Osobowych.

Załączniki